dimecres, 28 de gener del 2009

Presentació de L'Atzavara 17


El passat dia 22 es va presentar a Can Palauet, Mataró, el darrer número de la revista que edita la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró amb el títol de "El valor dels espais agraris periurbans" on podreu trobar els següents articles:

Els espais lliures de la regió metropolitana de Barcelona, per C. Castell, C. Dalmases i M. Margall
Text complet

Petjada ecològica, consum del territori com a recurs, per X. Mayor
Text complet

L'Observatori del Paisatge en el marc de la nova política de paisatge de Catalunya, per J. Nogué
Text complet

Reflexions sobra la protecció de l'espai agrari. De Gallecs a les Cinc Sènies, per J. Gordi
Text complet

Estat de l'avifauna dels espais agrícoles a Catalunya i el cas concret de les Cinc Sènies, per S. Herrando
Text complet

Aproximació a la distribució i abundància del mussol comú (Athene noctua) als espais periurbans de la ciutat de Mataró i a la zona agrícola de les Cinc Sènies-Valldeix, per H. Framis
Text complet

El valor dels espais agraris periurbans: el cas de les Cinc Sènies-Mata-Valldeix de Mataró, per Sabater, F., Corbera, J., Valls, I., Benaiges, N., Guardiola, M., Basagaña, J., Guardiola, M., Marfà, V., Gallés, A., Buscà, L., Comerma, M., Campeny, R., Parera, J.M. i Triadó, S.
Text complet

divendres, 23 de gener del 2009

El Maresme en xifres

La comarca del Maresme ha sofert una important transformació durant els darrers anys, passant d’una comarca dominada per un mosaic agrícola-forestal a una comarca on progressivament s’han anat abandonat l’agricultura i explotacions forestals i on ha incrementat notòriament les urbanitzacions, nuclis urbans, polígons industrials i infrastructures.

A continuació es presenten les dades d’usos del sòl a la comarca del Maresme i separades per municipis. Aquestes dades són un catàleg objectiu i relativament actualitzat dels usos del sòl i pretenen servir de base de coneixement de la comarca i de base de reflexió per a naturalistes, polítics i ciutadans en general. S'han generat a partir de la segona edició del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC), de manera que les dades són dels anys 2000-2003.
Proporció dels usos del sòl principals a cada municipi del Maresme
Superfície forestal natural al Maresme
Superfície urbanitzada al Maresme

Superfície agrícola al MaresmeTaula de dades per municipi, en hectàrees i en %Superfície (hectàrees) de les cobertes del sòl desglossades per a tot el Maresme


Boscos densos (no de ribera) 20700,79
Altres conreus herbacis 4507,09
Matollars 3563,84
Urbanitzat residencial lax 2999,21
Urbanitzat residencial compacte 2018,93
Prats i herbassars 911,11
Zones industrials i comercials 729,49
Sols nus urbans 532,00
Hivernacles 444,94
Conreus abandonats - prats 314,63
Altres conreus llenyosos 272,90
Platges 254,80
Autopistes i autovies 240,85
Vinyes 231,82
Conreus abandonats - matollars 224,05
Carreteres 209,89
Plantacions de pollancres 181,09
Zones verdes urbanes 166,74
Altres zones esportives i lúdiques 165,30
Zones verdes viàries 162,67
Càmpings 139,21
Plantacions de plàtans 127,22
Boscos clars (no de ribera) 102,29
Lleres naturals 75,33
Plantacions de coníferes no autòctones 74,39
Boscos de ribera 73,49
Complexos ferroviaris 64,45
Zones d'extraccio minera 48,96
Plantacions d'eucaliptus 48,65
Zones portuaries 43,09
Camps de golf 37,06
Sols nus forestals 27,41
Pistes forestals i camins 27,05
Granges 16,66
Basses agrícoles 15,98
Cementiris 11,94
Reforestacions recents 11,84
Sols nus agricoles 11,30
Boscos tallats arreu 10,60
Boscos cremats 10,21
Roquissars 7,30
Conreus abandonats - boscos 6,68
Boscos en franges de proteccio 5,74
Abocadors 2,06
Embassaments 0,80
Basses urbanes 0,75
Llacs i llacunes continentals 0,36
Rius 0,25
Canals artificials 0,07